Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne/definicje

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: Magnoliowa 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 5/203, 32-020 Wieliczka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928049, REGON: 520236830, NIP: 6832117589, dalej: „Administrator”. 
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@4kd.pl lub pisemnie na adres: ul. Edwarda Dembowskiego 5/203, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem biuro@4kd.pl
 4. Każda osoba fizyczna odwiedzająca niniejsza stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej  Polityce zwana jest dalej: „Użytkownikiem”.
 5. Ochrona danych osobowych u Administratora odbywa się zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

A) Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

B) Formularz kontaktowy

C) Inne podstawy i cele:

III. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt II powyżej, tj.:

 1. do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze;
 2. w zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez Administratora oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów;
 3. do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie – w przypadku udzielonej zgody np. na marketing;
 4. do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu – w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

IV. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na  udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, jednakże bez ich podania użycie formularza kontaktowego nie będzie możliwe. W razie braku chęci wyrażenia zgód, możliwy jest bezpośredni kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty z Administratorem.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona, poprzez kontakt z Administratorem w drodze elektronicznej, telefonicznej lub w siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług Administrator korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W szczególności odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług IT, działającym na zlecenie Administratora jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 2. kancelarie prawne i sądy w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 3. organy państwowe i organy wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Administratora.

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

VI. Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje Pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
 3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:
RODZAJOPIS
Niezbędne Pliki cookieTe pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookieZ tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies: • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu; • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu oraz pomóc w doświadczeniu Użytkownika; • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników
RODZAJOPIS
Sesyjne Pliki cookieNiektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” Pliki cookie„Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.